MUSIK FRÅN UNIVERSITY OF EDINBURGH

Datum: 
13 Sep 2008 - 19:30

Sällskapet för elektroakustisk musik i Sverige har bjudit in Robert Dow för att presentera musik från University of Edinburgh.
Entré 50 kr
SAMPRODUKTION: SEAMS / Fylkingen