SPIRALING CYCLE

Datum: 
4 Oct 2008 - 19:00

Lars Bröndum, Jamie Fawcus m.fl. spelar live via laptop, knastrande syntar, theremin och dylikt i intrikata cykliska spiralformer.
Entré 80 kr / stud 40 kr
MEDLEMSPRODUKTION: Bröndum