SEAMS

SEAMS (Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige) arrangerar konsert med live-elektronik, bandmusik, ljudinstallationer & video.

Medverkande: Fredrik Grahn, Sten-Olof Hellström, Lars Bröndum, Jonas Broberg, Stefan Östlund, Anders Hallengren, Jamie Fawcus, Mattias Josefson, Girilal Baars, Thomas Bjelkeborn, Lennart Westman, Ann Rosén, Lise-lotte Norelius, Eva Erbenius m.fl.

Entré: 80 kr / stud 40 kr

SAMPRODUKTION: SEAMS / FYLKINGEN