EN HELKVÄLL OM INGENTING

Tyst Konsert, Antimusik, Filmvisning och Föredrag
Teman: ingenting, vacuum, den absoluta nollpunkten, döden, tystnaden, bullret, audiell parfym, logik, fantasi, gud, vetenskapen, det övernaturliga och tänkandets frihet.
Frågor: Hur bekämpas förskräcklig bakgrundsmusik? Behöver en ateist vara rädd för döden? Kan materialism vara andlig? Vilken plats har det irrationella i vetenskap, liv, konst och verklighet?
Filmer om längtan efter tystnad i populärkulturen; ljudet som vapen i kravaller; anser vetenskapen att världen skapades ur intet? Har kvantfysiken med gud eller det övernaturliga att göra? Vad är virtuella partiklar och Hawkingstrålning?
Den Tysta Konserten är inte skriven av John Cage.
http://bergmark.org/

Entre: 50:- / stud, pens, arblös, medl 30:-
MEDLEMSPRODUKTION: Johannes Bergmark
http://www.facebook.com/events/485777998113464/