Club:ovisation #53 -OCTABASS, VÄLFÄRDSORKESTERN (VFO), ERYCK ABECASSIS & LARS ÅKERLUND

OCTABASS
Elsa Bergman, Per Åhlund & Vilhelm Bromander debuterar med trion OCTABASS.
Med två ståbasar och live elektronik skapar de tillsammans improviserade ljudlandskap.

Elsa Bergman - bas
Per Åhlund - elektronik
Vilhelm Bromander - bas & elektronik

------------------------------------------------

Välfärdsorkestern (VFO)
VFO gör fantastisk, lekfull improviserad musik med ett allvar i botten. Fria improvisationer med pryttlar och live-elektronik, ofta med inslag av ljudmaterial från samtida fenomen och nyhetsflöden.

Lise-Lotte Norelius - Max/MSP, kontaktmikrofoner, diverse objekt & effekter
Sören Runolf - Modular syntesizer, diverse objekt & effekter

https://soundcloud.com/v-lf-rdsorkestern
https://vimeo.com/160826210

------------------------------------------------

ERYCK ABECASSIS & LARS ÅKERLUND
Eryck Abecassis och Lars Åkerlund arbetade tillsammans i Paris under mars månad, med ett stycke för två synthesizers kallat "To Become Insignifcant". I april träffades de igen, denna gång på Gotlands Tonsättarcentrum. Med olika metoder för att förutbestämma och notera instabila oscillatorer som grundljudkälla, utvidgade de klangen genom att nu styra styckets parametrar i realtid.

"The fact of making music together is not evident so finding the right way was our first goal. To Become Unsignificant is a way to make place to the other. Applying this attitude to the musical gestures has the consequence of a music without promises."

Eryck Abecassis - elektronik
Lars Åkerlund - elektronik

https://soundcloud.com/larsakerlund
https://soundcloud.com/eryck-abecassis

------------------------------------------------

Entré: 80 kr, 60 kr (studerande/medlemmar).
Endast kortbetalning

Dörrarna öppnar kl 19:30.
------------------------------------------------

Medlemsproduktion: Vilhelm Bromander & Per Åhlund