I FOAJÉN VISAS/HÖRS DAGLIGEN UNDER FESTIVALEN:

Festival
Utställning
-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BILDER UR FYLKINGENS ARKIV
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
UTSNITT - Nykomponerade stycken, soundscapes, field recordings...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
En femkanalig ljudinstallation med specialkomponerade verk för rummet av Johannes Bergmark, Anna Einarsson, Eva Erbenius, Pär Johansson, Mathias Josefson, Jonathan Liljedahl, Jan Liljekvist , Iwo Myrin, Lise-Lotte Norelius, Joachim Nordwall, Erik Peters, Jocke Roséen, Sören Runolf, Kent Tankred, Marcus Wrangö, Olle Åberg m.fl.

Klangregi: Ann Rosén och Sten-Olof Hellström
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FYLKINGENS NÄTTIDNING Hz
Hz (www.hz-journal.org) som behandlar ny media och ny musik utkommer två gånger om året. Redaktör: Sachiko Hayashi
Hz kommer ur en lång tradition av artiklar och skrifter från Fylkingen som behandlar våra medlemmars aktivitetsområden.
“Fylkingen Bulletinen” utkom redan på 1960-talet och uppföljaren Hz började utges i slutet av 1990-talet. I 2000 flyttades Hz till nätets arena.
Hz har genom åren publicerat artiklar av ljudkonstnären Kim Cascone, nätkonstnären/curatorn Agricola de Cologne, EAM-tonsättaren Suguru Goto, new mediakonstnären Jeremy Hight, cyberpoeten Mez, new mediakonstkritikern Domenico Quaranta m.fl.
Sedan 2003 innehåller Hz ett nätgalleri med arbeten av bl.a. Mouchette, Han Hoogerbrugge, Margot Lovejoy, Peter Horvath, Nicolas Clauss och Babel.
Hz har blivit omnämnd som referens på flera universitet i USA och andra europeiska länder.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entertainment & Arts - Online Media
Description:
Hz (http://www.hz-journal.org) is an online journal about new media and new music and is published twice a year.

Hz is published by the non-profit art organisation Fylkingen in Stockholm. Fylkingen (https://www.fylkingen.se/about) was established in 1933 as a venue for new music. Since its establishment, it has introduced yet-to-be-established art forms including EAM in the 50s, Video Art, Performance, Sound Art, etc. Cage, Stockhausen, Nam Jun Paik, Stelarc were all introduced to the Swedish audience/public through Fylkingen. Our members include leading composers, musicians, sound artists as well as dancers, performance artists and video artists. (For more info on Fylkingen, please go to http://www.hz-journal.org/n4/hultberg.html)

Hz derives from a long tradition of Fylkingen publishing articles that concern the areas of our members' activities. "Fylkingen Bulletin" was introduced in the '60s and its successor Hz was introduced in the late '90s as a non-virtual magazine. Since its move to the online net arena in 2000, Hz has published articles by the sound artist Kim Cascone, the net artist/curator Agricola de Cologne, the EAM composer Suguru Goto, the new media artist Jeremy Hight, etc. covering huge area of current new media scenes. In 2003 a net gallery was established as a section of Hz, introducing international net artworks. Hz net gallery collection includes works by Mouchette, Han Hoogerbrugge, Margot Lovejoy, Peter Horvath, Nicolas Clauss, and Babel.

Hz has been referred to via link for students at John Hopkins University Digital Media Center http://digitalmedia.jhu.edu/learnin

g/useful_resources and Center for Digital Arts and Experimental Media, University of Washington http://www.washington.edu/dxarts/ac

ademics_4students.php. It is also archived online in Uk http://www.intute.ac.uk/artsandhuma