Vinylessencer, multisträngar och avfallssampling

Admission 100 SEK, student 50 SEK

Daring, emotional, glimmering musical escapades with electronic equilibrists and multi musicians. Internationally renowned Spanish pianist Hara Alonso performs new music for expanded Grand piano. VFO - Välfärdsorkestern joins us all on a contemplative journey through timmer flottning, love and the fading gloria of dreams and expectations. Again and yet for the first time OLÅT gathers for a intriguing heartfelt session of musical experimentalism and artmusic.

Hara Alonso is a pianist and sound designer based in Stockholm. Her music blends dance, electronica, and experimental aesthetics generating rich, complex and imaginative sonic universes. She usually applies self-made software tools, modular synthesisers and own material samples. Physicality is a central element in her creation, therefore she has invented some unique body interfaces for electronic music.

VFO - Välfärdsorkestern, en kontemplativ resa genom ett landskap befolkat av skygga begrepp såsom threshold, distorsion, timmerflottning, drömmar, desinformation, valfläsk och feedback, låg impulskontroll, avfallssampling och statistisk analys, kaffe och bullar, apné och gdi, kreosot och ozon, lustgas och växthus, dagens nyheter och den svenska välfärdens bleknande gloria. Lise-Lotte Norelius och Sören Runolf, live-elektronik.

OLÅT Eva Lindal, violin, Viktor Zeidner, vinylspelare och Thomas Bjelkeborn elektronik och video.