PROJECTO MEETS MARTIN THULIN

Datum: 
19 Nov 2003 - 19:30

Ett samarbetsprojekt mellan de fyra improvisationsmusikerna Burkhard Beins (Berlin), Andrea Neumann (Berlin), Johan Berthling och Martin Küchen i gruppen Projecto och Martin Thulin som gör analog videokonst av material direkt från musikernas göranden på scen. Burkhard Beins slagverk, Andrea Neumann pianoram, elektronik, Johan Berthling kontrabas, Martin Küchen saxofoner, Martin Thulin videoprojiceringar.
ARR: Fylkingen